Gåtetekst gåte gåte gåte gåte

Hjelp: Roter hjulene på kodelåsen for å svare på gåten. Kanskje løsningsordet skjuler seg på veggen et sted?