Jernbanesporet på Vemork

Se opp for toget!

Jernbanen gikk helt inn i kraftstasjonen. Ser du jernbanesporene inne i hallen? Et lite hint, se mot Rjukan! Toget gikk nemlig rett inn hit før det kjørte nedover hele dalen og ombord i båten!

Finn jernbane-sporet

I gulvet inne på Vemork er det jernbanespor, klarer du å finne det?

PS: Gå i retning Rjukan når du er inne i hallen.

Trykk "START" når du har funnet jernbanesporet.