Verdens største kraftverk

Vemork og Rjukanfossen

Når Vemork stod klart for over hundre år siden var det verdens største kraftverk! Og enorme mengder vann kom fra Møsvatn gjennom rør og skapte så mye energi at Vassdragen ble helt elektrisk!

Inventar

Det er mange ulike typer ting i hallen. Det kalles «inventar» og tingene er fredet. Nå skal vi finne tre av disse tingene.

Trykk "START" når du er klar til å lete!