En komplisert vei for vannet

Hvordan får man alt vannet fra Møsvatn som renner gjennom fossen inn på Vemork, da? Rør selvfølgelig! Rørgata frakter enorme mengder vann inn til Vemork og det er den beste surfeplassen Vassdragen vet om!

Hvor mange rør?

For å få vannet fra fjellet og ned til arbeid på Vemork måtte de sprenge lange tunneler. Hvor mange rør er det som kommer ned fra fjellet?

Trykk "START" når du har telt rørene.